Fonoholizm

Powszechna dostępność telefonów komórkowych wykształciła u ludzi nowe zachowania i zmianę sposobu komunikowania się. Posiadanie „komórki” daje poczucie wolności, niezależności i bezpieczeństwa.. dzięki stale rozwijającej się technologii powstają nowe urządzenia, łączące funkcje telefonu, komputera, GPS, aparatu fotograficznego i kamery. Nadmierne używanie telefonu komórkowego staje się powszechnym zagrożeniem, szczególnie dla młodzieży. Zbyt duże przywiązanie do telefonu komórkowego może prowadzić do stopniowego uzależnienia, nazywanego fonoholizmem.

Objawy fonoholizmu:

 • nierozstawanie się z telefonem, nerwowa i chorobliwa potrzeba trzymania aparatu telefonicznego w pobliżu
 • przywiązywanie wyjątkowej wagi do wyglądu telefonu i aplikacji, które stają się wyznacznikiem pozycji społecznej
 • nerwowość lub nadpobudliwość w sytuacjach braku telefonu
 • trudność z wyłączeniem telefonu w chwilach, które tego wymagają
 • odczuwanie niepokoju w sytuacjach, gdy nie ma możliwości lub utrudnione jest skorzystanie z telefonu
 • bardzo częste sprawdzanie połączeń i skrzynki pocztowej
 • natychmiastowe sprawdzanie otrzymanej wiadomości
 • noszenie przy sobie zapasowej baterii do telefonu
 • stała potrzeba kontaktowania się z innymi za pomocą dostępnych w telefonie aplikacji
 • wykonywanie dużej ilości połączeń i sms-ów

Zapamiętaj!

 • Telefon nie powinien zdominować Twojego życia. Używaj go tylko wtedy, gdy jest Ci naprawdę potrzebny.
 • Rozmowa przez telefon nigdy nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Jeśli tylko możesz, spotykaj się osobiście z bliskimi osobami, z którymi kontaktujesz się telefonicznie.
 • Powstrzymuj się od wykonywania połączeń innych niż te konieczne.
 • Przy oficjalnych uroczystościach rodzinnych wyłączaj telefon lub ustaw go na tryb milczenia. Nie pozwól, by dzwonek zakłócił Ci ważną rozmowę z kimś bliskim.
 • W wolnym czasie staraj się jak najmniej korzystać z telefonu komórkowego. Poświęć go na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań.
 • Życzenia składaj osobiście. Staraj się unikać wysyłania wiadomości SMS.
 • Zorganizuj sobie dzień bez telefonu i strefy wolne od telefonu (np. kościół, łazienka, kino)
 • Walcz z przymusem natychmiastowego odpowiadania na SMS.
 • Wybierz w ciągu dnia taki czas, w którym będziesz miał wyłączony telefon i będzie on poza zasięgiem Twojego wzroku.


Wraz z rozwojem uzależnienia nasilają się jego negatywne skutki. Nadmierne korzystanie z aparatu prowadzi do zaniku rzeczywistych więzi międzyludzkich w rodzinie i w kontaktach z rówieśnikami. Skutki fonoholizmu to odcinanie się od świata zewnętrznego i samotność. Zanikają pasje i zainteresowania. Pojawiają się zaburzenia odżywiania i snu, trudności w nauce, niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność nawiązywania bliskich relacji.

Pomoc można uzyskać w poradniach leczenia uzależnień. Specjaliści pomogą odzyskać satysfakcjonującą równowagę w korzystaniu z telefonu komórkowego oraz w życiu osobistym.

 

Opracowano na podstawie materiałów Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Bydgoszczy