Test Inteligencji Wielorakiej

Instrukcja:
Wypełnij poniższy kwestionariusz przypisując wartości liczbowe każdemu stwierdzeniu, które Twoim zdaniem jest prawdziwe w odniesieniu do Ciebie.
Jeśli w pełni się z nim zgadzasz, postaw cyfrę „5” w kolumnie „Stopień prawdziwości poszczególnych stwierdzeń”.

Jeśli sądzisz, że nie masz z nim nic wspólnego – wstaw cyfrę „0”.

Użyj cyfr od „5” do „0”, aby określić stopień prawdziwości poszczególnych stwierdzeń. Wyniki wpisz w odpowiednie pola dla każdego typu inteligencji.

 

Pytanie testowe:


Nr stwier-

dzeniaStwierdzenie
Stopień
prawdziwości
poszczególnych
stwierdzeń
1 Posiadam uzdolnienia manualne.  
2 Posiadam dobre wyczucie kierunku.  
3 Posiadam umiejętność rozwiązywania sporów między przyjaciółmi.  
4 Łatwo zapamiętuję słowa piosenek.  
5 Potrafię wyjaśniać w prosty sposób trudne zagadnienia.  
6 Robię wszystko krok po kroku.  
7 Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej.  
8 Lubię ćwiczenia grupowe i spotkania towarzyskie.  
9 Dobrze uczę się, słuchając wykładów i wywodów innych ludzi.  
10 Słuchając muzyki, doznaję zmian nastroju.  
11 Lubię krzyżówki, łamigłówki i problemy logiczne.  
12 Tablice, zestawienia i pomoce wizualne odgrywają dla mnie ważną rolę podczas uczenia się.  
13 Jestem wrażliwy na nastroje i uczucia otaczających mnie ludzi.  
14 Najlepiej uczę się, kiedy musze wziąć się w garść i zrobić coś samemu.  
15 Zanim zechcę się czegoś nauczyć, muszę zobaczyć, jaką będę miał z tego korzyść.  
16 Podczas nauki i rozmyślań lubię spokój i samotność.  
17 Potrafię usłyszeć poszczególne instrumenty w złożonych utworach muzycznych.  
18 Łatwo przychodzi mi wywołanie w wyobraźni zapamiętanych i wymyślonych obrazów.  
19 Posiadam bogaty język i potrafię się nim posługiwać.  
20 Lubię robić notatki.  
21 Posiadam dobre poczucie równowagi i lubię ruch fizyczny.  
22 Potrafię dostrzegać strukturę przedmiotów i związki między różnymi rzeczami.  
23 Potrafię pracować w zespole i korzystać z cudzych doświadczeń.  
24 Jestem dobrym obserwatorem i często zauważam rzeczy uchodzące uwadze innych.  
25 Często bywam niespokojny.  
26 Lubię pracować lub uczyć się niezależnie od innych.  
27 Lubię komponować muzykę.  
28 Potrafię radzić sobie z liczbami i problemami matematycznymi.  

 

Klucz do kwestionariusza inteligencji wielorakiej:

Typ inteligencji Stwierdzenia Suma punktów
 Lingwistyczna  Punkty 5 9 19 20     ......................................  
 Matematyczno-logiczna  Punkty 6 11 22 28   ......................................  
 Wizualno-przestrzenna  Punkty 2 12 18 24   ......................................  
 Muzyczna  Punkty 4 10 17 27   ......................................  
 Interpersonalna  Punkty 3 8 13 23     ......................................  
 Intrapersonalna  Punkty 7 15 16 26   ......................................  
 Kinestetyczna  Punkty 1 14 21 25   ......................................  

 

Różne rodzaje inteligencji oraz ich wykorzystanie do celów osobistych i zawodowych

1. Inteligencja językowa
Najczęściej występuje u : pisarzy , poetów, autorów sloganów reklamowych, scenarzystów, mówców, przywódców politycznych, redaktorów, publicystów, dziennikarzy

Prawdopodobne cechy                       

 • wrażliwy na wzorce                                              
 • zorganizowany                                                     
 • systematyczny                                                      
 • umiejętność rozumowania                                  
 • lubi słuchać                                                         
 • lubi czytać
 • lubi pisać                                                             
 • nie ma kłopotów z ortografią                              
 • lubi gry słowne                                                    
 • dobrze zapamiętuje szczegóły                              
 • może być dobrym mówcą   publicznym i dyskutantem, jednak  niektóre osoby z tej grupy mogą  preferować pisemny sposób   porozumiewania się      

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • opowiadać historyjki
 • grać w gry pamięciowe dotyczące nazw i miejsc
 • czytać opowiadania i anegdoty
 • pisać opowiadania i anegdoty
 • układać skecze
 • czytać artykuły prasowe
 • przeprowadzać wywiady
 • układać zagadki, gry ortograficzne
 • łączyć czytanie i pisanie z innymi dziedzinami
 • pisać i redagować gazetki, pisemka, biuletyny
 • brać udział w debatach
 • toczyć dyskusje
 • korzystać z edytora tekstu jako sposobu wprowadzenia do wiedzy informatycznej

 

2.Inteligencja logiczno – matematyczna
Najczęściej spotykana u: matematyków, naukowców, inżynierów, trop[icieli zwierząt, detektywów policyjnych, prawników i księgowych

Prawdopodobne cechy                       

 • Lubi myśleć abstrakcyjnie                       
 • Lubi precyzyjnie się wysławiać
 • Lubi liczyć
 • Lubi być dobrze zorganizowany
 • Stosuje logiczne struktury myślowe
 • Lubi pracować z komputerem
 • Lubi rozwiązywać problemy
 • Lubi eksperymentować w logiczny

sposób

 • Robi uporządkowane notatki

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • Stymulować rozwiązywanie problemów
 • Grać w gry wymagające obliczeń matematycznych
 • Analizować i interpretować dane
 • Rozumować
 • Zachęcac do rozwijania mocnych stron
 • Zachęcać do doświadczeń praktycznych
 • Tworzyć prognozy
 • Włączać organizacje i matematykę do innych przedmiotów
 • Mieć miejsce na wszystko
 • Pozwalać żeby zadania były wykonywane krok po kroku
 • Myśleć dedukcyjnie
 • Używać komputera do obliczeń i tworzenai arkuszy kalkulacyjnych

 

3. inteligencja wizualno przestrzenna
Najczęściej spotykana u architektów, malarzy, rzeźbiarzy, nawigatorów, szachistów, przyrodników, fizyków teoretycznych, strategów wojennych

Prawdopodobne cechy                       

 • Myśli obrazami
 • Tworzy w umyśle rozmaite wizerunki rzeczywistości
 • Używa przenośni
 • Ma poczucie sensu całości
 • Lubi sztukę: rysunki, malarstwo i rzeźbę
 • Bez trudu odczytuje mapy wykresy i diagramy
 • Zapamiętuje informacje w postaci obrazów
 • Ma dobra wyczucie koloru
 • Podczas tworzenia obrazu danej rzeczy korzysta ze wszystkich zmysłów

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • Podczas nauki korzystać z ilustracji
 • Rysować machinalnie przy różnych okazjach
 • Rysować wykresy i mapy
 • Łączyć sztukę z innymi przedmiotami
 • Korzystać z Map myśli i Map Pojęć
 • Wizualizować różne zagadnienia
 • Oglądać filmy wideo lub tworzyć własne
 • Umieszczać na ścianach bodźce peryferyjne, jak choćby plansze potrzebną informacją
 • Korzystać z mimiki
 • Zmieniać swoje położenie w pomieszczeniu by uzyskać różne perspektywy
 • Przedstawiać plany i cele za pomocą diagramów
 • Grupować elementy
 • Podkreślać kolorowo
 • Stosować grafikę komputerowa


4. Inteligencja muzyczna
Najczęściej spotykana u: wykonawców muzyki, kompozytorów, dyrygentów, słuchaczy, twórców instrumentów muzycznych, stroicieli oraz w kulturach nie posiadających tradycji języka pisanego.

Prawdopodobne cechy                       

 • Wrażliwość na rytm oraz tonację i barwę dźwięków.
 • Wrażliwość na ładunek emocjonalny muzyki.
 • Wrażliwość na złożoną strukturę muzyki.
 • Czasami głębokie uduchowienie    

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • Graj na instrumencie muzycznym.
 • Ucz się poprzez piosenki.
 • Ucz się poprzez koncerty aktywne i pasywne.
 • Ucz się z towarzyszeniem muzyki barokowej.
 • Pracuj z muzyką.
 • Zapisz się do chóru.
 • Komponuj muzykę.
 • Łącz muzykę z innymi przedmiotami.
 • Zmieniaj nastrój za pomocą muzyki.
 • Korzystaj z muzyki, aby się odprężyć.
 • Wyobrażaj sobie lub rysuj obrazy, słuchając muzyki.
 • Ucz się poprzez rapowanie, wiersze i chóralne czytanie.
 • Komponuj muzykę za pomocą komputera.


5. Inteligencja kinestetyczna (motoryczna).
Najczęściej spotykana u tancerzy, aktorów, sportowców, wynalazców, mimów, chirurgów, instruktorów karate, kierowców i osób technicznie uzdolnionych

Prawdopodobne cechy                       

 • Wyjątkowe panowanie nad własnym ciałem
 • Panowanie nad przedmiotami
 • Umiejętność rozłożenia czynności w czasie
 • Reakcje automatyczne
 • Właściwe odruchy
 • najlepiej uczy się poprzez ruch
 • lubi uczestniczyć w zajęciach sportowych
 • lubi dotykać
 • ma zdolności do rękodzielnictwa
 • lubi działać
 • lubi pomoce naukowe, którymi można manipulować
 • uczy się przez udział w procesie nauczania
 • pamięta raczej to, co było wykonywane, a nie mówione czy pokazywane
 • bardzo wrażliwy na otoczenie
 • słuchając bawi się różnymi przedmiotami
 • wierci się jeśli jest zbyt mało przerw
 • uzdolniony manualnie, technicznie   

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • wykonuj ćwiczenia fizyczne, stawaj się podczas nich przedmiotem, o którym się uczysz
 • wykorzystuj taniec do nauki
 • wykorzystuj ruch do nauki
 • odgrywaj to, czego się uczysz
 • w naukach ścisłych używaj pomocy naukowych
 • zadbaj o to, by mieć dużo ”zmian rytmu” i przerw
 • włącz ruch do wszystkich przedmiotów, których się uczysz
 • powtarzaj sobie w myślach materiał, gdy pływasz lub biegasz
 • korzystaj z modeli, urządzeń technicznych klocków Lego
 • stosuj techniki karate, aby się skupić
 • rób wycieczki
 • bierz udział w rozmaitych grach zespołowych
 • odgrywaj scenki i różne role
 • pstrykaj palcami, klaszcz, tup, skacz, wspinaj się


6. Inteligencja interpersonalna (społeczna)
Najczęściej spotykana u polityków, nauczycieli, przywódców religijnych, doradców, handlowców, menedżerów, specjalistów do spraw public relation oraz ludzi towarzyskich

Prawdopodobne cechy                       

 • dobry negocjator
 • łatwo nawiązuje kontakt z innymi ludźmi
 • potrafi odczytywać cudze intencje
 • lubi przebywać wśród ludzi
 • ma wielu przyjaciół
 • dobrze porozumiewa się z innymi, czasem nimi manipuluje
 • lubi zajęcia grupowe
 • podczas dyskusji lubi występować w roli mediatora
 • lubi współpracować
 • bez trudu odczytuje znaczenie sytuacji towarzysjkich 

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • ucz się wspólnie z innymi
 • rób dużo przerw, które pozwolą na nawiązanie kontaktów towarzyskich
 • ucz się w parze z inną osobą, tak abyście dzielili się wiedzą
 • często kontaktuj się i porozumiewaj z innymi
 • prowadź koleżeński rozmowy przez telefon
 • wydawaj przyjęcia i świętuj to, czego się nauczyłeś
 • zamień naukę w zabawę
 • włącz kontakty międzyludzkie do wszystkich przedmiotów
 • wykorzystuj grę „Znajdź kogoś, kto…”
 • pracuj w zespołach
 • ucz się przez pomaganie innym
 • opiekuj się innymi
 • określaj związki przyczynowo skutkowe

 

7. Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna)
Najczęściej spotykana u powieściopisarzy, doradców, mądrych starszych osób, filozofów, guru, osób potrafiących wejrzeć w siebie, mistyków

Prawdopodobne cechy                       

 • znajomość siebie
 • wyczulony na uznawane przez siebie wartości
 • w pełni świadom swoich uczuć
 • wyczulony na własny życiowy cel
 • ma dobrze rozwiniętą samoświadomość
 • ma intuicję
 • potrafi sam się motywować
 • jest w pełni świadomy własnych zalet i słabości
 • bardzo skryty
 • pragnie odróżniać się od większości   

Jak wykorzystać w procesie uczenia

 • prowadź osobiste „rozmowy od serca”
 • korzystaj z działań stymulujących rozwój osobisty, by przełamać czynniki
 • blokujące uczenie się
 • dokładnie wypytuj o określone działanie
 • myśl o swoim myśleniu
 • zostawiaj sobie czas na refleksję
 • prowadź samodzielne badania
 • słuchaj podszeptów swojej intuicji
 • dyskutuj o swoich doświadczeniach i związanych z nimi uczuciach,
 • zastanawiaj się nad nimi i opisuj je
 • pozwól sobie być odmiennym od grupy
 • pisz książki i dzienniki opisujące historię twojego życia
 • kontroluj własną naukę
 • ucz osobistej afirmacji
 • ucz dociekliwości