„Rozumiem Cię” – uczenie poprawnej komunikacji

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
 • zapoznanie z barierami komunikacyjnymi.

 

Przebieg zajęć:

 • Powitanie. Podanie tematu, zwrócenie uwagi na jego znaczenie w życiu codziennym.
 • Prowadzący prosi uczniów, by kolejno podchodzili do tablicy i pisali określenia podobne do słowa „dyskusja” (można podchodzić kilka razy, aż do wyczerpania pomysłów). Przykłady wypowiedzi: kłótnia, rozmowa, wymiana zdań, przekonywanie, konwersacja, dialog, porozumiewanie się, wypowiadanie myśli, debata, gadanie.
 • Rozmowa na temat:  Czym jest dyskusja? Czym różni się dyskusja od innych kontaktów międzyludzkich, takich jak rozkaz, informacja, kłótnia? Podczas pracy należy brać pod uwagę skojarzenia wypisane na tablicy.
 • Każdy uczestnik dostaje dwie kartki papieru i coś do rysowania. Jedna osoba staje przed grupą z rysunkiem (układ figur geometrycznych). Jej zadaniem jest opisać to, co widzi tak, aby reszta mogła to narysować. Nie wolno jej powtarzać tego, co już raz powiedziała ani odpowiadać na pytania grupy. Następnie inna osoba opisuje  podobny rysunek, ale tym razem wolno powtarzać, odpowiadać na pytania grupy i udzielać wszelkich wyjaśnień.
  Porównanie wykonanych prac z pierwowzorami. 
 • Dyskusja na temat: W której sytuacji rysunki były bliższe oryginałowi? Kiedy łatwiej się rysowało? Co pomagało, a co utrudniało wykonanie zadania? - stworzenie listy czynników ułatwiających porozumiewanie się.
 • Każdy z uczestników wybiera z tej listy 2 elementy, które jego zdaniem posiada i 1 element, nad którym chciałby popracować. Mówi o tym głośno, kończąc zdania: Potrafię ... Chciałbym popracować nad ... Nauczyć się ...
 • Podsumowanie tematu. Utrwalenie zasad aktywnego słuchania oraz przypomnienie barier komunikacyjnych.
 • Pożegnanie z uczestnikami.