Moje "ja"

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • samopoznanie,
 • budowanie otwartości w stosunku do siebie i innych,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • budowanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć.

 

Materiały:

 • kosz,
 • kartki ze zdaniem „Jestem kimś, kto.....”,
 • kartki ze zdaniami: „Moimi największymi zaletami są...” i „Wadą, której chciałbym się pozbyć, jest...”

 

Przebieg zajęć:

 • Uczestnicy otrzymują kartki ze stwierdzeniem „Jestem kimś, kto ...”. Zadanie polega na dokończeniu zdania (4-5 wersji zakończenia).
 • Wszyscy uczestnicy próbują zdefiniować pojęcie „wada” i „zaleta”. Następnie wspólnie sporządzają listę cech, które uważają za wady i listę zalet (obie listy należy wypisać na tablicy).
 • Każdy uczestnik kończy następujące zdania:
  - Moimi największymi zaletami są ... (podaj 3).
  - Wadą, której chciałbym się pozbyć, jest ... (podaj 1).
 • Następnie przeprowadzamy dyskusję jak to jest, gdy trzeba mówić o zaletach i jak odbierani są ludzie, którzy mówią o sobie pozytywnie.
 • Uczestnicy zajęć dostają dwie kartki. Prowadzący opowiada historię o „zaczarowanym kufrze”, który gotowy jest wchłonąć wszystkie źle załatwione sprawy, nasze niepowodzenia i smutki. „Kufer” jest naszym „zapominaczem”. Nauczyciel prosi uczniów by na swoich kartkach napisali o sprawach które wzbudziły w nich złe emocje, do których nie chcieliby już nigdy wracać, a następnie prosi uczestników by podchodzili do „zaczarowanego kufra”  - kosza i wrzucali je (uczestnicy mogą wcześniej kartki podrzeć).
 • Następnie na drugiej kartce uczniowie piszą o swoich zaletach, marzeniach lub sprawach załatwionych pomyślnie – omówienie ćwiczenia.
 • Prowadzący dziękuje za udział w zajęciach.