Agresja - potrzebna czy szkodliwa?

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • uzyskanie informacji na temat pojęcia „agresja” i „przemoc”, jej przyczyn i sposobów wyrażania
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania u siebie pozytywnych i negatywnych cech osobowości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami
 • kształtowanie krytycznej postawy w stosunku do siebie
 • wskazanie na negatywne skutki przemocy

 

Metoda:

 • inscenizacyjna
 • dyskusja
 • burza mózgów

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: twórcza, zabawowa, aktywno-poznawcza

 

Środki:

 • plansza,
 • papier,
 • markery

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. „Łańcuszek skojarzeń” – uczniowie podają różne skojarzenia ze słowami: „agresja” i „przemoc”, zapisują je na tablicy. Wnioskują, że agresja jest nieprzyjemna, szkodzi nam i drugiemu człowiekowi. Poznają definicje słów: „agresja” i „przemoc”  (10 minut)
 • Drama „Kłótnia” – sytuacja szkolna, np. „uczniowie sprzeczają się między sobą o to, kto będzie odpowiedzialny za przygotowanie dyskoteki”. Chętni odgrywają scenkę, a pozostali ich obserwują. Potem, w toku dyskusji dochodzą do wniosku, że koledzy zachowywali się w różny sposób, gdyż każdy ma inny temperament. (10 minut)
 • uczniowie poznają typy temperamentu według Hipokratesa (sangwinik, flegmatyk, choleryk, melancholik). Następnie otrzymują papier i na podstawie cech malują wyraz twarzy odpowiadający danemu typowi temperamentu. Dochodzą do wniosku, że zachowania zależą od cech dziedzicznych.(10 minut)
 • „Mecz koszykówki – scenka” – na sali gimnastycznej grupa młodych ludzi gra w koszykówkę. Jeden z chłopców nieumyślnie fauluje drugiego. Padają obraźliwe słowa. Przy ponownym faulu dochodzi do przepychanki. Znajdujące się na sali dziewczyny próbują rozdzielić graczy. Wchodzi nauczyciel i pyta:, „Co się dzieje?”. Na końcu można podać możliwe zakończenia scenki: chłopcy wychodzą ze szkoły, a ten, który faulował, przeprasza. Omówienie: jak zachowali się chłopcy? Który z nich był agresywny? Dlaczego? Czy została użyta przemoc? Czy dziewczynki dobrze zrobiły, że próbowały rozdzielić chłopców? W jaki sposób można uniknąć takiej przepychanki? (10 minut)
 • Podsumowanie zajęć (5 minut)