Test zainteresowań


Obserwować pracę maszyn?
Opiekować się zwierzętami?
Poznawać pracę nauczyciela lub lekarza?
Czytać wiersze?
Przeprowadzać eksperymenty?
Przebywać w towarzystwie kolegów?
Uczyć się biologii?
Czytać literaturę piękną?
Opiekować się innymi ludźmi?
Poznawać prawa chemiczne?
Naprawiać drobne urządzenia techniczne?
Pisać wypracowania?
Analizować różne zjawiska?
Słuchać o problemach innych?
Przesadzać kwiaty?
Zwiedzać zakłady pracy, warsztaty?
Uczyć się historii?
Rozwiązywać zadania matematyczne?
Występować przed publicznością, np. wygłaszać referaty przed klasą?
Obserwować życie roślin i zwierząt?
Poznawać budowę różnych urządzeń technicznych?
Uczyć się języka polskiego?
Czytać o odkryciach fizyki?
Pomagać innym w odrabianiu lekcji?
Poznawać eksperymenty z zakresu genetyki?
Opracowywać lub analizowaćprojekty techniczne?
Chodzić do teatru?
Kierować się w życiu logicznym myśleniem?
Opowiadać dzieciom bajki?
Konstruować z części modele samochodów, statków, samolotów?
Hodować rośliny?
Czytać o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych?
Wykonywać drobne remonty w domu?
Czytać czasopisma przyrodnicze?
Poznawać historię świata?
Uczyć się przedmiotów ścisłych?
Udzielać innym wsparcia w trudnych sytuacjach?
Zwiedzać wystawy techniczne?
Brać udział w konkursach, olimpiadach historycznych?
Czytać o programach komputerowych?