Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

Odpowiedz na pytania, zakreślając po każdym z nich odpowiednio TAK lub NIE

 
1 Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz działanie innych pracowników? TAK NIE
2 Czy bezinteresownie pomagasz innym? TAK NIE
3 Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończysz? TAK
NIE
4 Czy lubisz mieć wiele spraw „na głowie”? TAK NIE
5 Czy lubisz konstruować i naprawiać różne rzeczy? TAK NIE
6 Czy lubisz brać na siebie odpowiedzialność za zadania i wywiązywać się z nich? TAK NIE
7 Czy lubisz pomagać kolegom w rozwiązywaniu problemów? TAK NIE
8 Czy wolałbyś mieć taka pracę, gdzie zawsze będziesz miał pewność, czego się od Ciebie oczekuje? TAK
NIE
9 Czy lubisz książki i programy popularnonaukowe, np. z dziedziny astronomii czy biologii? TAK
NIE
10 Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty? TAK
NIE
11 Czy lubisz kierować działaniami innych ludzi? TAK
NIE
12 Czy jesteś w stanie pomagać innym ludziom, którzy są czymś zdenerwowani lub zmartwieni? TAK
NIE
13 Czy projekty lub inne prace wykonujesz dokładnie, krok po kroku? TAK
NIE
14 Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz? TAK
NIE
15 Czy masz jakieś własne hobby, które Cię pochłania? TAK
NIE
16 Czy chciałbyś mieć taką pracę, gdzie byłbyś odpowiedzialny za podejmowane decyzje? TAK
NIE
17 Czy chciałbyś wykonywać pracę polegającą na pytaniu ludzi o ich opinie w sprawach różnych rzeczy lub wydarzeń? TAK
NIE
18 Czy chciałbyś opierać się w swojej pracy na wyraźnie określonych zasadach i regułach? TAK
NIE
19 Czy rozwiązując problemy chciałbyś zawsze opierać się na niepodważalnych faktach? TAK
NIE
20 Czy lubisz grę w szachy i inne gry wymagające logicznego myślenia? TAK NIE
21 Czy pełniłeś kiedykolwiek rolę lidera w jakimś klubie, zespole lub organizacji? TAK
NIE
22 Czy chciałbyś opiekować się ludźmi, którzy są chorzy albo mają jakieś problemy życiowe? TAK
NIE
23 Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem przez dłuższy czas? TAK NIE
24 Czy podobałaby Ci się praca, w której każdy dzień niósłby nowe i różnorodne zadania? TAK
NIE
25 Czy podoba Ci się praca wymagająca używania narzędzi lub maszyn? TAK
NIE
26 Czy jest dla Ciebie ważne, aby mieć większe osiągnięcia niż inni? TAK
NIE
27 Czy chciałbyś mieć pracę, która jest związana z poprawą warunków socjalnych? TAK
NIE
28 Czy lubisz pracować według otrzymanych wytycznych? TAK
NIE
29 Czy chciałbyś wykonywać prace badawcze? TAK
NIE
30 Czy chciałbyś pracować z materiałem takim jak drewno, kamień, glina, tkanina lub metal? TAK
NIE
31 Czy byłeś kiedyś odpowiedzialny za taki projekt albo zadanie, które wymagało dopilnowania różnych szczegółów, aby mogło zostać wykonane w całości? TAK
NIE
32 Czy chciałbyś mieć pracę związana ze służbą dla określonego środowiska? TAK
NIE
33 Czy chciałbyś mieć taką pracę, gdzie Twoje czynności są na ogół ściśle kontrolowane? TAK
NIE
34 Czy jesteś w stanie radzić sobie w sytuacji, gdy nieustannie dzieje się coś nowego i niespodziewanego? TAK
NIE
35 Czy chciałbyś być przez cały dzień operatorem jakiegoś urządzenia? TAK
NIE
36 Czy kiedyś byłeś odpowiedzialny za planowanie działań, które miał realizować ktoś inny? TAK
NIE
37 Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga kontaktu z ludźmi cały dzień? TAK
NIE
38 Czy podejmujesz się nowego zadania dopiero wtedy, gdy skończysz poprzednie? TAK
NIE
39 Czy lubisz realizować zadania, które pozwalają Ci odkrywać nowe fakty bądź prawidłowości? TAK
NIE
40 Czy lubisz prace ręczne? TAK
NIE
41 Czy wolisz raczej kierować pracą grupy niż być jej członkiem? TAK
NIE
42 Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo? TAK
NIE
43 Czy chciałbyś mieć stanowisko, które wymaga stałego tempa pracy przez cały dzień? TAK
NIE
44 Czy lubisz wypróbowywać różne, nawet niesprawdzone metody, aby całkowicie wykonać zadanie lub rozwiązać problem? TAK
NIE
45 Czy cieszy Cię, kiedy dzięki książkom lub programom telewizyjnym możesz dowiedzieć się, jak działają różne urządzenia? TAK
NIE
46 Czy zwykle udaje Ci się nakłonić ludzi, żeby robili to, czego Ty chcesz? TAK
NIE
47 Czy lubisz doglądać pracy innych ludzi? TAK
NIE
48 Czy umiesz przyjmować polecenia? TAK
NIE
49 Czy lubisz takie działania, których wynik daje się obiektywnie zmierzyć? TAK
NIE
50 Czy raczej wolałbyś pracę nie wymagającą kontaktu z ludźmi? TAK
NIE

Arkusz odpowiedzi

Otocz kółkiem te numery pytań, na które odpowiedziałeś TAK. Pomiń pytania, na które odpowiedziałeś NIE. Zsumuj liczbę kółek w szeregach. Zapisz sumy za znakiem równości.

Numery pytań

1      6    11    16    21    26    31    36    41    46 

2      7    12    17    22    27    32    37    42    47    

3      8    13    18    23    28    33    38    43    48   

4      9    14    19    24    29    34    39    44    49   

5    10    15    20    25    30    35    40    45    50   

=_____ kierownicze

=_____społeczne

=_____metodyczne

=_____innowacyjne

=____przedmiotowe

 

Zaznacz jeden lub dwa najwyższe wyniki, które oznaczają typ preferowanej przez Ciebie aktywności. Najniższy wynik oznacza aktywność, którą interesujesz się najmniej. Typy zainteresowań są opisane poniżej. Pamiętaj, że większość zawodów wymaga kombinacji rożnych zainteresowań.

    Kierownicze
Osoby takie lubią podejmować się różnych funkcji i mieć kontrolę nad rzeczami. Lubią być odpowiedzialne za zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych. Potrafią dawać instrukcje i wskazówki. Lubią organizować swoją własną działalność. Postrzegają siebie samych jako osoby o dużej niezależności i samokontroli.


    Społeczne
Osoby uspołecznione lubią mieć do czynienia z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i udzielając im pomocy. Chętnie opiekują się innymi i pomagają w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów. Osoby uspołecznione lubią pracować i współpracować z innymi. Preferują takie działania, które wymagają kontaktów interpersonalnych.


    Metodyczne
Osoby metodyczne lubią działać według jasnych zasad i sprawdzonych metod realizacji zadań. Preferują pracę pod kierunkiem i kontrola innych, według otrzymanych instrukcji. Pracują nad jednym zadaniem, dopóki go nie skończą. Pracują rutynowo i wolą sytuacje pozbawione niespodzianek.


    Innowacyjne
Osoby innowacyjne lubią zgłębiać problemy i eksperymentować w trakcie pracy nad rozwiązywaniem kolejnych zadań. Interesuje ich inicjowanie i wymyślanie nowych i różnorodnych rozwiązań. Lubią przedmioty „ścisłe”. Przyjmują wyzwania, jakie stawiają im nowe i niespodziewane sytuacje. Łatwo przystosowują się do zmiennych warunków działania.


    Przedmiotowe
 osoby o takich zainteresowaniach chętnie pracują za pomocą narzędzi, maszyn, urządzeń technicznych. Lubią naprawiać i/lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując w tej pracy opracowane i sprawdzone technologie. Interesują ich zasady działania i budowa różnych urządzeń.