Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy powszechnie znany curriculum vitae (łac. przebieg życia) to podstawowy dokument, który razem z listem motywacyjnym składasz u pracodawcy. To właśnie z życiorysu uzyskuje on informacje o Tobie. Treść i forma CV musi być Twoją wizytówką, zachęcającą potencjalnego pracodawcę, że to właśnie Ciebie poszukuje.

Na podstawie życiorysu pracodawca lub konsultant personalny wnioskują o Twoich:

 • kwalifikacjach zawodowych
 • doświadczeniach zawodowych
 • cechach psychologicznych
 • cechach indywidualnych
 • przebiegu kariery szkolnej i zawodowej


Życiorys powinien zawierać:


1. Dane personalne:

 • imię i nazwisko, wiek lub datę urodzenia
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail z prostym nazewnictwem (bez humorystycznych zabarwień, zdrobnień, itp.

2.Wykształcenie:

 • ukończone szkoły wypisane chronologicznie, rozpoczynając od ostatnio ukończonej (pełne nazwy szkół, profil, kierunek kształcenia, osiągnięte tytuły, kwalifikacje, zawód)

3. Doświadczenie zawodowe:

 • przebieg pracy zawodowej
 • odbyte praktyki i staże
 • zajmowane stanowiska
 • osiągnięcia (jeśli jesteś absolwentem, mogą to być szkolne sukcesy)

4. Kursy i szkolenia:

 • uzyskane certyfikaty i dyplomy

5. Umiejętności:

 • bezpośrednio związane z daną pracą
 • stopień znajomości języków obcych
 • uprawnienia instruktorskie

6. Zainteresowania i hobby:

 • predyspozycje
 • cechy charakteru
 • umiejętności organizacji czasu wolnego

7. Referencje:

 • opinia poprzedniego pracodawcy, nauczyciela ze szkoły lub opiekuna praktyk (przedstawia się je prośbę pracodawcy)

 

Pisząc życiorys pamiętaj, że:

 • treść musi być przejrzysta i zrozumiała
 • dokument napisz w formacie A4, na komputerze
 • objętość nie powinna przekraczać jednej strony
 • należy zachować poprawność ortograficzną, gramatyczną i stylistyczną
 • dołączone ewentualnie zdjęcie musi być małe (w prawym górnym rogu)
 • posługuj się faktami (pracodawca może je zweryfikować)

 

Opracowano na podstawie materiałów Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie