Jak radzimy sobie z przemocą

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • zapoznanie się z konsekwencjami agresji
 • poznanie reakcji i sposobów radzenia sobie z przemocą
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania ofiar przemocy
 • rozwijanie umiejętności hamowania przemocy
 • rozbudzenie krytycznej postawy wobec własnych zachowań
 • uświadomienie własnego wpływu w procesie zwalczania przemocy

 

Metoda:

 • zadaniowa
 • dyskusja
 • ekspresyjna

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: zabawowa, twórcza

 

Środki:

 • papier,
 • markery,
 • balony,
 • wiersz Petera Soffolka pt. „Naoczny Świadek”

 

Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. „Zabawa z balonami” – uczniowie dobierają się w pary. Jeden uczeń z każdej pary przywiązuje sobie nadmuchany balon do kostki i ucieka. Zadaniem drugiej osoby jest zniszczenie balonu poprzez zdeptanie. Gdy balon pęknie, uczniowie zamieniają się rolami. Po skończeniu zabawy uczniowie wypowiadają się, która rola bardziej im odpowiadała.  (10 minut)
 • „Ofiara” – każdy uczeń otrzymuje szary papier i markery i ma za zadanie wykonanie rysunku przedstawiającego uczucia związane z „napaścią” na balon. Zaprezentowanie prac. To ćwiczenie uświadamia uczniom, że istnieje ofiara przemocy (10 minut)
 • „Posiniaczona dusza” – podział na 3 grupy. Każda ma się zastanowić, w jaki sposób ludzie w różnym wieku reagują na przemoc: dzieci, młodzież, dorośli. W tej charakterystyce należy uwzględnić 3 elementy składowe postawy: myślenie o sobie, emocje, jakie wywołuje skierowana na nich agresja (uczucia), zachowanie (co robią).  Omówienie – podkreślenie, jak poważne konsekwencje ma stosowanie przemocy.  (10 minut)
 • uczniowie siedzą w kręgu, nauczyciel czyta wiersz P. Suffolka pt. „Naoczny Świadek”. Po przeczytaniu pyta się, co uczniowie sądzą na temat wiersza, postawy bohatera. Grupa może podzielić się na 2 zespoły – obrońców i krytyków zachowania bohatera wiersza. Dyskutują oni przytaczając różne argumenty. (10 minut)
 • Podsumowanie zajęć (5 minut)


"Naoczny świadek"
Ja byłem tym, który znalazł się w centrum wydarzeń
Ja byłem pierwszy na miejscu zbrodni
Ja przyniosłem najnowszą sensację
Ja nie traciłem czasu
Ja zobaczyłem swoje nazwisko w gazetach
Ja zobaczyłem swoją twarz w telewizji
Ja miałem materiał, który mogli wykorzystać
Ja dostałem za to niezłe pieniążki
Ja widziałem, jak ciężarówka stuknęła taxi
Ja widziałem mężczyznę z rewolwerem
Ja widziałem zderzenie i rabunek
Ja widziałem, jak zginął kierowca
Ja widziałem, jak ta banda uciekała
Oni przemknęli tuż, blisko mnie
Ja mógłbym – co ty mówisz?
Dlaczego ich nie zatrzymałem? Kto! Ja?