Poznajmy się - integracja grupy

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • „przełamanie lodów”,
 • zwiększenie spójności grupy,
 • budowanie zaufania i współpracy grupowej,
 • kształtowanie umiejętności mówienia o sobie,
 • nabywanie umiejętności gromadzenia wiedzy o innych.

 

Metody:

 • burza mózgów,
 • praca indywidualna,
 • praca w parach.

 

Materiały:

 • kartki papieru,
 • mazaki

 

Przebieg zajęć:

 • Rundka „Jak minął tydzień” każdy z uczestników włącznie z prowadzącym, dzieli się ze wszystkimi swoimi wrażeniami z ostatniego tygodnia.
 • Wywiad „Pozwólcie, że Wam przedstawię”. Uczestnicy dobierają się w pary. W parach zbierają informacje o partnerze. Po określonym czasie na forum grupy opowiadają o swoim partnerze.
 • Zadanie „Gdybym był zwierzakiem , to chciałbym być ...”. Każdy na kartce rysuje zwierzę, następnie rysunki są mieszane i przekazywane poszczególnym osobom. Na otrzymanej pracy każdy wpisuje po trzy cechy charakteru z jakimi to zwierzę mu się kojarzy. Prace wracają do autorów, każdy z nich omawia czy zgadza się z tymi cechami i czy o takich myślał.
 • Rundka kończąca: Czy zajęcia podobały mi się? Jak się w trakcie nich  czułem?.
 • Podziękowanie za udział w zajęciach, pożegnanie.