Oczekiwania pracodawców

W ciągu ostatnich kilku lat zauważa się wzrost wymagań pracodawców w stosunku do osób poszukujących pracy. Czasy, kiedy od potencjalnego kandydata wymagano jedynie wykształcenia kierunkowego, minęły bezpowrotnie.

Planując więc swoją ścieżkę kariery zawodowej należy wziąć pod uwagę oczekiwania pracodawców.

Według nich, istotny jest:

 • profil kształcenia
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • otwartość umysłu
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do ciągłego uczenia się
 • kultura osobista
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • znajomość języków obcych
 • umiejętność obsługi komputera
 • odbyte praktyki i inne doświadczenia zawodowe

 

Opracowano na podstawie materiałów Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie