Stres – przyjaciel czy wróg?

Czas trwania: 45 minut

 

Cele lekcji:

 • uświadomienie sobie istnienia stresu jako czynnika wpływającego na jakość życia
 • pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyn stresu
 • pomoc w poznaniu czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • kształcenie umiejętności pozytywnego radzenia sobie ze stresem, zapoznanie z różnymi metodami pokonywania stresu

 

Środki:

 • arkusze – „Odpowiedni dla Ciebie poziom stresu”,
 • arkusze – „Recepta na stres”,
 • kartki,
 • plansza z definicją stresu oraz poziomami stresu

 

Metody:

 • zadaniowa,
 • elementy wykładu,
 • dyskusja,
 • burza mózgów


Formy:

 • przedmiotowa – poznawcza, twórcza, zabawowa
 • organizacyjna – indywidualna, grupowa, zbiorowa


Przebieg lekcji:

 • Czynności organizacyjne.
 • Wprowadzenie w tematykę zajęć.
 • Ćwiczenie „Co to jest stres?” – skojarzenia i zdefiniowanie pojęcia.
 • Ćwiczenie „Co mnie stresuje?” – wymienienie przez uczniów przyczyn swoich stresów.
 • Omówienie objawów i poziomów stresu.
 • Ćwiczenie „Odpowiedni dla Ciebie poziom stresu” – ustalanie przez uczniów optymalnego dla nich poziomu stresu.
 • Omówienie czynników determinujących reakcje na stres.
 • Tworzenie przez uczniów katalogu sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Ćwiczenie „Recepta na stres” – wybranie przez każdego ucznia metod walki ze stresem, które najbardziej mu odpowiadają.
 • Podsumowanie zajęć.
 • Zakończenie zajęć, podziękowanie uczniom za udział.