Moja rodzina

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • umiejętność oceny swojej pozycji w rodzinie,
 • nazwanie relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

 

Metody:

 • zadaniowa,
 • indywidualna,

 

Materiały:

 • kartki papieru
 • mazaki

 

Przebieg zajęć:

 • Powitanie „Jak się czujesz ?” – rundka.
 • Luźne wypowiedzi na temat składu rodziny każdego z uczestników (ilość i płeć rodzeństwa, praca rodziców).
 • Praca plastyczna „Moja rodzina”, każdy rysuje skład swojej rodziny, następnie omawia swoją pracę na forum (pracę zawiesza się w widocznym miejscu).
 • Zadania „Moje wspomnienia z dzieciństwa - uczestnicy po krótkim przygotowaniu opowiadają o wybranej przygodzie lub też śmiesznym wydarzeniu związanym z kimś z rodziny.
 • Prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny – zebranie pomysłów, opracowanie „kodeksu rodzinnych przywilejów i powinności”.
 • Podsumowanie zajęć, podziękowanie za udział, pożegnanie.