Moje umiejętności

Spróbuj ocenić teraz swoje umiejętności. Wymienione poniżej umiejętności i cechy są ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę wybierając zawód, warto więc zastanowić się czy i w jakim stopniu je posiadasz. Przeczytaj uważnie stwierdzenia, jeżeli uważasz, że posiadasz odpowiednią cechę, umiejętność, wstaw przy konkretnym określeniu znak: „X” w odpowiednim polu.

Wyobraźnia przestrzenna  TAK NIE
1. mam dobre umiejętności oceny odległości    
2. lubię wykonywać lub rysować różne modele (np. samoloty, okręty, samochody, itp.)    
3. mam dobrą umiejętność uchwycenia perspektywy rysunku    
4. orientuję się w kierunkach w terenie i poprawnie określam kierunki na mapie    
5. lubię rozwiązywać zadanie geometryczne    
Sprawność językowaSprawność językowa TAK NIE
1. dużo czytam i pamiętam dobrze przeczytane treeści    
2. lubię pisać wypracowania z przedmiotów humanistycznych, robię to dobrze    
3. umiem pisać różne pisma, np. podanie, aplikacje do urzędów i instytucji    
4. umiem opowiadać o tym co się zdarzyło    
5. lubię pracę i zajęcia wymagające rozmów z różnymi ludźmi    
Myślenie arytmetyczne TAK NIE
1. lubię posługiwać się liczbami    
2. szybko i dokładnie rozwiązuję zadania rachunkowe    
3. chętnie liczę w pamięci    
4. umiem połączyć problemy matematyczne z fizycznymi (obliczyć średnią prędkość samochodu)    
5. podejmuję się rozwiązywania problemów matematycznych, które inni wolą omijać    
Wytrzymałość fizyczna TAK NIE
1. nie męczę się szybko, pracując fizycznie (nosząc, kopiąc, dźwigając ciężki przedmioty)    
2. nie męczę się szybko, wykonując pracę w jednej pozycji (np. siedząc, klęcząc)    
3. lubię ćwiczenia siłowe, lub zręcznościowe    
4. często odczuwam potrzebę ruchu i wysiłku fizycznego    
5. czasem lubię zmęczyć się pracą    
Zręczność manualna TAK NIE
1. lubię zajęcia plastyczne (przyjemność sprawia mi klejenie, malowanie, projektowanie)    
2. lubię naprawiać zepsute mechanizmy (rower, budzik, silnik, zamek)    
3. chętnie wykonuję czynności wymagające dużej sprawności rąk    
4. jestem sprawny w posługiwaniu się narzędziami (nawet precyzyjnymi)    
5. lubię wykonywać prace na szydełku, drutach itp.    
Łatwość w kontaktach z ludźmi TAK NIE
1. zapytanie nieznajomego o drogę nie sprawia mi trudności    
2. wypowiadanie się na forum klasy lub szkoły nie jest dla mnie trudne    
3. czuję się swobodnie w licznym towarzystwie    
4. lubię poznawać ludzi ze sobą    
5. lubię pracę, przy której trzeba się spotykać z wieloma ludźmi    
Pomysłowość TAK NIE
1. lubię wymyślać różne zadania, np. jak przemeblować pokój, odnowić mieszkanie, coś przerobić    
2. często uczestniczę w konkursach na nowe hasło, afisz, plakat    
3. chętnie wymyślam scenariusze zabaw szkolnych, wycieczek, imprez    
4. lubię zmiany w swoim życiu, których jestem autorem i pomysłodawcą    
5. często wnoszę do swojej pracy lub innych nowe pomysły    
Refleksyjność TAK NIE
1. lubię pracę, wymagającą cierpliwości i staranności    
2. lubię zastanowić się nad swoim postępowaniem    
3. często zastanawiam się przed zrobieniem czegoś ważnego    
4. lubię pracować tam, gdzie jest cisza i spokój    
5. lubię pracę, które wymagają dużej dokładności    
Dominacja TAK NIE
1. lubię przewodzić na zebraniach    
2. jestem pewny/pewna siebie w stosunkach z ludźmi    
3. lubię pracę, przy której mam wpływ na innych    
4. łatwo przychodzi mi wydawanie poleceń innym osobom    
5. jeśli nie zgadzam się z kimś w rozmowie, to zwykle staram się go przekonać    
Odporność psychiczna TAK NIE
1. nie zrażam się gdy spotkam ludzi, których nie lubię    
2. jeśli spotkam się z ostrą krytyką, to nie czuję się zwykle urażony    
3. jestem zdolny do wytężonej nauki, mimo że na razie nie widać żadnych rezultatów    
4. lubię ponawiać próby, jeśli coś mi się nie powiedzie    
5. egzaminy są dla mnie pewną przyjemnością, bo traktuję je jako rozgrywkę z egzaminatorem    

 

Jeśli odpowiedziałeś TAK na trzy i więcej stwierdzeń w danej grupie, może to świadczyć, że posiadasz tę umiejętność.