Przeciwdziałanie agresji

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • poznanie sposobów radzenia sobie z agresją
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania muzyki w radzeniu sobie z agresją
 • rozwijanie postawy tolerancji dla inności

 

Metoda:

 • burza mózgów
 • techniki muzykoterapii
 • zadaniowa

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: poznawcza, twórcza, zabawowa

 

Środki:

 • papier,
 • magnetofon,
 • kasety z nagraniami,
 • markery,
 • klej,
 • nożyczki


Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z uczniami i wprowadzenie w tematykę zajęć. (5 minut)
 • „Muzykoterapia” – prowadzący włącza kasetę z nagranymi kolejno fragmentami utworów:
  1) Czajkowski „Koncert fortepianowy nr 1”,
  2) utwór metalowy,
  3) utwór soulowy,
  4) utwór rockowy.
  Zadaniem uczniów jest wypisanie na kartkach uczuć, które nimi „zawładnęły” podczas słuchania muzyki oraz zastanowienie się czy muzyka może wpływać na nastrój człowieka? Czy w określonym rodzaju muzyki (klasyczna, pop, techno, rock, rap, soul, blues, jazz, itp.) możliwe jest odnalezienie utworów, które ożywiają i takich, które uspokajają? (15 minut)
 • „Giełda pomysłów antyagresyjnych” – podział na grupy. Każda z nich ma za zadanie przygotować 2 plany: dla zapobiegania agresji i jak rozwiązać sytuację, w której wystąpiła agresja? Omówienie na forum klasy.  (10 minut)
 • „10 przykazań klasy” – praca w grupach. Każda grupa opracowuje 10 przykazań, które mają pomóc uniknąć agresji. Potem przykazania zostają przedyskutowane na forum klasy i wyłoniony zostaje dekalog klasy. (10 minut)
 • Podsumowanie zajęć (5 minut)