List motywacyjny

W liście motywacyjnym prezentujemy swoją osobę oraz ukazujemy, że jesteśmy zainteresowani pracą. Razem z życiorysem zawodowym stanowi on więc naszą wizytówkę. W dużej mierze to od listu motywacyjnego zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny powinien zawierać:

1.Elementy formalne:

 • datę
 • dane osobowe
 • dane firmy, do której składasz list
 • zwrot grzecznościowy rozpoczynający pismo
 • właściwą treść
 • formułę zakończeniową
 • odręczny podpis

2.Wstęp:

 • wyjaśnienie, skąd dowiedziałeś się o ofercie
 • podkreślenie zainteresowania oferowaną pracą


3. Rozwinięcie:

 • opisanie swojego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
 • uzasadnienie swojej przydatności dla firmy
 • opisanie mocnych stron, osiągnięć, doświadczeń, uzdolnień, zainteresowań


4. Zakończenie:

 • podanie sposobu kontaktowania się z Tobą

 

Dobry list motywacyjny powinien:

 • być napisany w formie komputerowej
 • zachować poprawność językową i ortograficzną
 • mieć czytelną, konkretną i przejrzystą treść
 • wywierać na odbiorcy dobre pierwsze wrażenie
 • być odpowiedzią na oczekiwania pracodawcy zawarte w ogłoszeniu
 • przekonywać, by wybrano właśnie Ciebie

 

Opracowano na podstawie materiałów Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu i Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie