Moje mocne strony

Czas trwania: 45 minut

Cele:

 • stworzenie okazji do samopoznania i samooceny
 • uświadomienie sobie własnych mocnych stron
 • wzmacnianie własnego pozytywnego wizerunku
 • budowanie poczucia własnej wartości

 

Metody:

 • praca indywidualna
 • dyskusja

 

Przebieg zajęć:

 • Czynności organizacyjne.
 • Krótkie wprowadzenie w temat zajęć.
 • Ćwiczenie „Jaki jestem?” – każdy uczeń zapisuje w pionie swoje pełne imię, po czym uzupełnia pierwsze litery poszczególnych wersów słowami lub zdaniami, które go charakteryzują. Nie uwzględnia cech fizycznych. Występujące w imieniu litery typu „y” mogą się znaleźć w środku, a nie na początku wyrazu.
 • Wprowadzenie do kolejnego ćwiczenia – omówienie, co możemy uznać za „mocną stronę” (umiejętności, zdolności, talenty, zainteresowania, cechy charakteru – nie tylko na poziomie szkoły).
 • Ćwiczenie „Moje mocne i słabe strony” – uczniowie wypisują na kartkach własne mocne i słabe strony.

 

Podsumowanie – dyskusja:

 • Czy zdziwiła Was ilość mocnych stron, jakie posiadacie?
 • Czy można pozbyć się słabych stron?
 • Czy posiadacie jakieś cechy, które w pewnych sytuacjach mogą się okazać pozytywne, a w innych negatywne?
 • Dlaczego niektórym ludziom łatwiej jest mówić o swoich słabych stronach niż o mocnych?
 • Zakończenie zajęć – podziękowanie uczniom za udział.