O mnie

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz profilaktyki społecznej i resocjalizacji.


Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w:

 • internacie dla młodzieży ponadgimnazjalnej (wychowawca)
 • gimnazjum (pedagog szkolny)
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (doradca zawodowy)
 • liceum ogólnokształcącym (pedagog i doradca zawodowy)

 

Pedagog działa na rzecz uczniów w sytuacjach, gdy:

 • nie radzą sobie oni z nauką
 • potrzebują rady i pomocy
 • mają problem, z którym nie potrafią sobie poradzić
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc
 • chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną
 • chcą porozmawiać z kimś życzliwym

 

Pedagog oferuje rodzicom:

 • pomoc w przypadku trudności lub niepowodzeń szkolnych dziecka
 • pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych dotyczących dziecka
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • uzyskanie informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka
 • pomoc w przypadku problemów z zachowaniem dziecka
 • wsparcie w uzyskaniu potrzebnej pomocy poza szkołą
 • pomoc w przypadku braku porozumienia z dzieckiem