Ankieta skłonności zawodowych

Przypuszczam, że potrafisz wykonać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś/mogłabyś  wybierać, to który rodzaj działalności bardziej Ci odpowiada ?

W każdym numerze zadania wybierz jedną z dwóch możliwości (a lub b) i zaznacz odpowiedź otaczając kółkiem właściwą literę na arkuszu odpowiedzi.

Co wolisz ?

1a Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny 1b Obsługiwać maszynę (np. wiertarkę, maszynę do szycia, robot kuchenny)
2a Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków 2b Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe
3a Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać wiersze, opowiadania, pamiętniki) 3b Obserwować rozwój roślin i zwierząt
4a Wykonywać różne przedmioty, wyroby (np. z drewna, tkaniny, metalu) 4b Sprzedawać lub reklamować wyroby
5a Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty 5b Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze
6a Zajmować się zwierzętami 6b Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić
7a Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę 7b Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny
8a Udzielać rad i informacji 8b Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki
9a Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, sprzęt mechaniczno – elektryczny) 9b Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach
10a Prowadzić doświadczenia z biologii 10b Robić obliczenia, rachunki
11a Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce 11b Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne
12a Rozwiązywać zaistniałe pomiędzy ludźmi konflikty 12b Wykonywać rysunki techniczne (sprawdzać je i korygować)
13a Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć 13b Przeprowadzać doświadczenia z roślinami
14a Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną 14b Nieść pomoc poszkodowanym w wypadkach
15a Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę 9opisy, pomiary, sprawozdania) 15b Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę, wiersz
16a Wykonywać analizy laboratoryjne 16b Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi
17a Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie 17b Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. samochody, rowery)
18a Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne itp. 18b Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką
19a Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt 19b Przerysowywać rysunki, napisy, mapy
20a Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin 20b Obsługiwać komputery, pisać na maszynie
21a Przebywać wśród ludzi, udzielać im pomocy i świadczyć drobne usługi 21b Składać różne urządzenia, majsterkować
22a Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów 22b Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich
23a Lepić z gliny lub modeliny 23b Wędrować i obserwować naturę
24a Porządkować notatki, dokumenty, rachunki 24b Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej
25a Zawierać nowe znajomości 25b Rysować, grać na instrumencie, deklamować

 

I II III IV V
1a  1b 2a 2b  3a
 3b  4a  4b  5a  5b
 6a  -  6b  -  7a
 -  7b  8a  -  8b
 -  9a  -  9b  -
 10a  -  -  10b  -
 11a  11b  12a  12b  13a
 13b  14a  14b  15a  15b
 16a  -  16b  -  17a
 -  17b  18a  -  18b
 -  19a  -  19b  -
 20a  -  -  20b  -
 -  -  21a  -  -
 -  21b  -  22a  -
 22b  -  -  -  23a
 23b  -  -  24a  -
 - 24b  25a  -  25b
P ..... T..... C..... D..... A.....

 

Podsumuj liczbę wyborów  w kolumnach pionowych.  Uzyskane wyniki różnicują Twoje skłonności do pracy w poszczególnych grupach zawodowych.

IP    człowiek – przyroda
IIT    człowiek – technika
IIIC    człowiek – człowiek
IVD    człowiek – dane / system znaków
VA    człowiek – działalność artystyczna