Powody sięgania po narkotyki

Chęć odurzania się
Zażywanie narkotyków celu przeżywania przyjemnych wrażeń. Dążenie do przyjemności jest podstawowym motorem ludzkiego zachowania. Najczęściej środki odurzające używane są podczas spotkań z przyjaciółmi, co można uważać za podwojenie przyjemności – przyjemność odurzania się w towarzystwie oraz wspólne przeżywanie przyjemnych wrażeń.

Ciekawość i nuda
Dzieci nie ustają w poszukiwaniu przygód podniet, nowych doświadczeń i znajomości, okazji do nabywania nowych umiejętności i sprawności, wynajdują coraz to nowe sposoby spędzania wolnego czasu a wszystko po to, aby uciec od nudy i szkoły, obowiązkowych zajęć i wyznaczonych im zadań. Narkotyki są kuszącą perspektywą zaspokojenia takich potrzeb. Ciekawość jest naturalną cechą dzieciństwa i młodości. Pomimo zagrożeń z nią związanych, ciekawość u dziecka jest warunkiem jego rozwoju. Wszystko, co nowe i odmienne, jest dla dziecka w każdym wieku atrakcyjne, zwłaszcza, gdy jest zarazem elementem budzącego pożądliwość, fascynującego świata dorosłych.

Wpływ grupy rówieśniczej
Dzieci nie przeciwstawiają się presji środowiska rówieśniczego, ponieważ pragną być akceptowane. Odróżniać się od innych to najokrutniejszy wyrok dla dziecka, dlatego picie piwa czy palenie pointa jako warunek akceptacji przez grupę jest z jego punktu widzenia niską ceną. Podobnie działa to w drugą stronę: pierwsza osoba w grupie, która używa narkotyków dąży do wciągnięcia w nie pozostałych.

Ucieczka od problemów zewnętrznych
Problemy wieku dziecięcego są problemami dużej mierze wszystkich nastolatków. Szkoła jest udręką, wymagania rodziców są zawyżone, seks kuszącą, choć frustrującą tajemnicą. Również ubóstwo młodych ludzi jest barierą ograniczającą ich możliwości i start w życiu. Ponadto źródłem takich problemów staje się również sama rodzina: rośnie wskaźnik rozwodów, rodzice często zajęci są utrzymaniem domu, sami także uciekają w uzależnienia. W opisanych sytuacjach dzieci zaczynają szukać zapomnienia w narkotykach. To one sprawiają, że problemy wydają się odległe i mało istotne. Odurzenie się dla uniknięcia konfrontacji z realiami, to wejście w błędne koło, bowiem w następstwie używania narkotyków problemy nie znikają, przeciwnie, mogą się pogłębiać.

Ucieczka od problemów wewnętrznych
Dzieci z problemami emocjonalnymi nie potrafią radzić sobie z komplikacjami, jakie niesie ze sobą życie. Predyspozycje do uwikłania się w narkotyki stwierdzono u dzieci, które czuły się w domu samotnie i obco w otoczeniu, nie miały ukształtowanego poczucia przynależności. Dla takich dzieci narkotyk staje się sposobem na pokonanie niskiej samooceny, nieśmiałości, leku czy depresji.