Wskazówki dla rodziców

  1. Interesuję się sytuacją szkolną mojego dziecka, kontroluję nieobecności i postępy w nauce. Nie ulegam kaprysom dziecka dotyczącym niechodzenia do szkoły.
  2. Współpracuję ze szkołą-jestem na zebraniach i konsultacjach.
  3. Przekazuję wychowawcy ważne informacje dotyczące mojego dziecka.
  4. W domu pomagam odrabiać lekcje, rozsądnie organizuję czas wolny.
  5. W trudnych sytuacjach nie obawiam się szukać pomocy w szkole i jej przyjmować.
  6. Zwracam uwagę na uzdolnienia dziecka, rozwijam je wspólnie ze szkołą.
  7. Uczę przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dobrych relacji z ludźmi,     uczę poszanowania dla prawa i w tym zakresie współpracuję ze szkołą.
  8. Wspieram swoje dziecko, okazuję jemu miłość i szacunek. Służę dobrą radą.
  9. Interesuję się sprawami dziecka, wskazuję obowiązki, mądrze karzę i nagradzam.
  10. Trzymam się wyznaczonych przez siebie zasad w wychowywaniu mojego dziecka.