Co to jest konflikt? Jego przyczyny

Czas trwania: 45 minut

 

Cele:

 • poznanie definicji konfliktu i sytuacji konfliktowej
 • poznanie podstawowych przyczyn powstawania konfliktów
 • kształcenie umiejętności przewidywania i rozwiązywania sytuacji konfliktowej
 • uwrażliwienie na emocje towarzyszące konfliktom
 • kreowanie postawy zrozumienia wobec osoby, z którą wchodzimy w konflikt

 

Metoda:

 • burza mózgów
 • zadaniowa
 • sytuacyjna

 

Forma:

 • organizacyjna: zbiorowa, grupowa, indywidualna
 • przedmiotowa: poznawcza, twórcza, zabawowa

 

Środki:

 • papier,
 • pisaki,
 • kartki


Przebieg zajęć:

 • Przywitanie się z uczniami. „Bułka” – prowadzący przytacza historyjkę: Tomek i Magda są rodzeństwem. Zapomnieli wziąć klucza od domu, kiedy wychodzili i teraz siedzą na schodach przed drzwiami i czekają na mamę. Siedzą tak już ponad godzinę i mocno zgłodnieli. Postanowili wyjść przed dom, aby sprawdzić, czy mama nie nadchodzi i znaleźli na podwórku 50 groszy. Zadowoleni poszli do pobliskiej piekarni kupić sobie jakąś bułkę. Okazało się jednak, że Magda chce drożdżówkę z serem, a Tomek woli zjeść bułkę cebulową. Pieniędzy starczy im tylko na jedną bułkę. Co się stanie? Uczniowie podają swoje propozycje dokończenia tej historii. Zastanawiają się, co rodzeństwo powinno zrobić w tej sytuacji. dochodzi się w ten sposób do tematu zajęć – konfliktu. (5 minut)
 • w grupach uczniowie próbują stworzyć definicję konfliktu. Następnie prezentują je na forum klasy a wychowawca podaje właściwą definicję. (10 minut)
 • „Pojęcia” – uczniowie dostają listę pojęć: niezgodność, antagonizm, kolizja, nieporozumienie, niesnaski, ferment, tarcia, waśń, swar, kłótnia, sprzeczka, zwada, zatarg, proces, sprawa, awantura, bójka, zapasy, scena, zajście, skandal, burda, draka, granda, heca, rozróba, zmagania, rozgrywka, wojna, bitwa, bój, batalia, starcie, potyczka, utarczka, różnica, i mają za zadanie ułożyć te pojęcia od najłagodniejszego do „najcięższego” pod względem przebiegu konfliktu. Następnie indywidualnie wybierają najbliższe znaczeniowo słowu „konflikt”. (10 minut)
 • Burza mózgów – z kim wchodzimy w konflikty. Uczniowie podają swoje propozycje osób, z którymi wchodzą w konflikty. (5 minut)
 • „Katalog doświadczeń” – każdy uczeń dostaje karteczkę i ma przypomnieć sobie ostatnią dyskusje konfliktową, w której uczestniczył. Następnie na kartce ma wpisać: przyczynę konfliktu, jak on się w tej sytuacji zachował, co czuł pozostając w konflikcie z drugą osobą, co zmienił zaistniały konflikt w stosunkach z druga osobą. Następnie niech każdy przeanalizuje to, co napisał i odpowie sobie na pytanie: Czego może mnie nauczyć sytuacja konfliktu z drugą osobą? Omówienie ćwiczenia – wymiana doświadczeń, stworzenie „katalogu doświadczeń”. (10 minut)
 • Podsumowanie zajęć (5 minut)